هفت قطعه برای ویلن و پیانو

:توضیح کلاس

تالیف : خلیل ا.. واعظی

اقتباس گرفته شده از صفر تا سفر.

ساعات کلاس ها هر روز از ده صبح تا ده شب می باشد.

ساعات کلاس ها به انتخاب خود هنرجو می باشد.

توضیحات

مشاهده بیشتر
بازگشت

لیست های مرتبط